Sedište Jevrejske verske zajednice

Ime zgrade Sedište Jevrejske verske zajednice
Današnji naziv Isto
Grad, adresa Subotica, Dimitrija Tucovića br. 13.
GPS podaci N 46° 06′ 06.01″, E 19° 39′ 54.67″
Izgrađena 1904
Stilska obeležja Mađarska varijanta secesije
Arhitekta 

 

Naručilac

Izvođač radova

Arhitekti iz Budimpešte Marcel Komor (1868–1944) i Deže Jakab (1864–1932).

Jevrejska verska zajednica.

Izvođač građevinskih radova je nepoznat, vitraže je izradio Mikša Rot, vitražista iz Budimpešte, ukrasi od terakote na fasadi i crep je proizveden u Žolnai fabrici u Pečuju.

Spomenička valorizacija Spomenik kulture od 1987. godine.
Izvorna funkcija objekta

promene

Izvornu funkciju Jevrejska opština zadržala je do današnjih dana. U okviru objekta je, između dva svetska rata uređena tzv ,,mala sinagoga” koja s obzirom na smanjeni broj jevreja, pogotovo posle drugog svetskog rata, u potpunosti zadovoljava.

Opis zgrade, analiza
Sinagoga, obredna klanica i zgrada jevrejske crkvene opštine čine jedinstvenu funkcionalnu, ali i estetsku celinu sa prepoznatljivim rukopisom Komora i Jakaba. Isti elementi primenjeni na Sinagogi 1902. godine, prepoznaju se u jednoj svedenoj formi na jevrejskoj opštini podignutoj dve godine kasnije. Skromno oblikovana građevina čini kontrast moćnom zdanju Sinagoge, izuzetnom ostvarenju secesije. Ravno, gotovo bezornamentalno, fasadno platno sa ritmičkim nizom otvora i blago zatalasanim opšavima stilizovane školjke oko polukružnih prozora i vijugava atika nad centralnim rizalitom opervažena trakom od crvene opeke predstavljaju jedinu dekoraciju na ovoj gotovo modernoj fasadi. S obzirom na smanjeni broj Jevreja, između dva rata u objektu je uređena ,,mala sinagoga”.
Literatura

Dokumentacija Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici.

Duranci, Béla: A Vajdasági épitészeti szecesszió, Újvidék 1983, 35-39.

Duranci  Bela:  Arhitektura secesije u Vojvodini, Subotica, 2005.

Klein Rudolf: A szabadkai zsinagóga, Szabadka 2013.

Martinović Cvijin, Kata: Subotički opus Komora i Jakaba,

Subotica 1985, 34-41.

Várallyay Réka: Komor Marcell – Jakab Dezső. Holnap Kiadó,

Budapest, 2006.

 

Mapa Subotice >>