Secesija u Senti

Krajem 19. veka Senta je sa oko 25.000 stanovnika gotovo izjednačena sa Somborom i Novim Sadom I taj broj se do danas nije znatno promenio. Tada su izgrađene brojne eklektičke palate, koje su formirale gradsko jezgro i odredile danas nama poznati lik grada. Ubrzo zatim početkom, 20. veka, secesijske zgrade se ugrađuju na prazne parcele i upotpunjuju sliku naselja. Mada je izgrađeno tek nekoliko zgrada sa obeležjima secesije, one slede više pravaca: mađarsku varijantu, bečku geometrijsku secesiju i minhenske orijentacije. Lepi primeri ovih evropskih usmerenja donose velegradske proporcije i estetiku.

Počevši od 1904. godine, kada je Bela Lajta (1873–1920) budimpeštanski arhitekta izgradio vatrogasnu kasarnu, podignuto je nekoliko građevina koje su se ugradile u postojeću definisanu strukturu naselja. Velikani ovog stilskog pravca u Mađarskoj su izgrađeno tek nekoliko značajnih objekata secesije. Bela Lajta je secesiju sa malim objektom vatrogasne kasarne predstavio u Senti. Svoj graditeljski opus nastavio je sledeće godine projektujući Slavnićevu kuću, a učestvovao je na konkursu za dogradnju Gimnazije i pobedio je, ali mu nisu poverili izgradnju, već je po uzoru na  njegovo rešenje projekte uradio lokalni arhitekta. U ovim radovima, kao i u početnom periodu stvaralaštva, on se ispoljio kao direktni sledbenik Edena Lehnera, tvorca mađarskog nacionalnog stila.  Međutim, on nije bio samo sledbenik, već je vrednost Lehnerove secesije dalje unapređivao i postao jedna od vodećih ličnosti mađarske moderne arhitekture koristeći motive iz folklorne dekorativne umetnosti. Još jedan poznati graditelj ovoga pokreta sa početka veka, Ede Mađar, segedinski arhitekta upotpunio je lik gradića izgradnjom hotela Rojal.

Centralni park oplemenjen je najvećim, a ujedno i završnim  delom secesije u Senti, gradskom kućom, koja sa svojim 50 m visokim tornjem dominira trgom kao najvažniji orjentir naselja i  okoline. Izgradnjom monumentalne, pomalo nezgrapne administrativno-trgovačke palate 1914. godine, pre nastupajućeg rata, završava se jedan plodan period gradogradnje Sente.