Senta, Hotel Rojal

Ime zgrade Senta, Hotel Rojal
Današnji naziv Hotel Rojal
Grad, adresa Senta, Glavni trg 11.
GPS podatci N 45° 55′ 55.65″, E 20° 5′ 28.71″
Izgrađena 1910–1911
Stilska obeležja Minhenska secesija

Arhitekta

Naručilac

Ede Mađar (1877–1912) segedinski arhitekta.

Prvobitni vlasnik i graditelj hotela bio je Mor Grinvald.

Spomenička valorizacija Spomenik kulture od velikog značaja.
Izvorna funkcija objekta promene

Ova građevina je do danas zadržala izvornu funkciju hotela. Menjala je samo vlasnike, a namenu nije. Prvobitni vlasnik nije poznat, ali je u periodu od 1935 do 1941. godine vlasnik bio Predrag Cucin, koji je držao i hotel Ameriku, današnji Dom zdravlja u Senti. Od 1944. godine građevina se nalazi u društvenom vlasništvu, ali nije menjala funkciju. Tokom 1967. godine objekat je loše restauriran i proširen za jedno krilo. Tom prilikom lišen je velikog dela plastične dekoracije, zamenjana je originalna stolarija neodgovarajućom novom i sl, tako da je originalni izgled objekta u velikoj meri narušen. Tada je promenjen i kompletan enterijer. Tokom poslednje restauracije 2010. godine objektu je vraćen stari sjaj.

Opis zgrade, analiza

Elegancija izduženih formi naglašena vertikalnom podelom fasadnog platna tek je uklanjanjem vremešnih naslaga prilikom nedavne restauracije zablistala u istinskom sjaju i otkrila karakterističan rukopis segedinskog arhitekte Ede Mađara. Građevinom dominira ulazni asimetrično postavljen, najbogatije dekorisan rizalit, koji sa četiri elegantna pilastra nosi mansardno krovište u centralnom delu naglašene izlomljene atike, dok je ujednačeni ritam ostalog dela fasade razbijen manjim rizalitom slično oblikovane atike. Ritam elegantnih izloga i pozora, koji se smenjuje sa pilastrima koji teku od baze do krovišta upleteni sa lovorovim vencima i girladama, unosi eleganciju minhenskog art nuvoa u ovaj gradić.

Literatura

Duránci, Béla, A Vajdasági építészeti szecesszió, Újvidék 1983, 61.

Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre, A századforduló magyar építészete, Békéscsaba, 1990, 130.

MZZSK Subotica, Zaštitar I – zbornik zaštite nepokretnih kulturnih dobara, Subotica 2006, 102, 103.

Valkay Zoltán, Zenta építészete, Újvidék, Zenta, 2002.

Mapa Sente >>