Aktivnosti projekta

Projekat se realizuje kroz sledeće aktivnosti:

1. Upravljanje projektom:

 • Formiranje zajedničkog tima za upravljanje projektom u Segedinu i u Subotici

2. Aktivnosti vezane za komunikaciju i organizaciju manifestacija:

 • organizovanje manifestacija
 • izrada veb stranice projekta (na mađarskom, srpskom i engleskom jeziku)
 • izrada besplatne aplikacije za mobilni telefon (na mađarskom, srpskom i engleskom jeziku)
 • obezbeđenje publiciteta
 • organizovanje spomen izložbe Ferencu J. Rajhlu u Senti

3. Aktivnosti uređivanja i izdavanja publikacija:  

 • izrada lifleta sa mapom turističkih puteva secesije u gradovima: Subotica, Segedin i Senta, izrada knjige o  arhitekturi secesije u Subotici, Segedinu i Senti
 • izrada monografije o životu i radu Ferenca J. Rajhla

4. Istraživanja u oblasti istorije arhitekture:

 • istraživanje istorije arhitekture i izrada foto-dokumentacije o  zgradama i likovnim delima secesije na javnim prostorima u Segedinu, Subotici i Senti

5. Građevinske investicije:

 • Rekonstrukcija krova Grof palate u Segedinu
 • Rekonstrukcija severne fasade subotičke sinagoge

6. Projektne aktivnosti:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije krova i fasade Šefer palate u Segedinu

7. Nabavka opreme:

 • Nabavka računara za članove menadžmenta projekta u Subotici

REZULTATI:

 • Upravljanje projektom: oformljen tim za upravljanje projektom, uspešno sprovođenje projekta
 • Aktivnosti vezane za komunikaciju i organizaciju manifestacija:  održana 1 konferencija povodom otvaranja projekta,  2  konferencije (1 stručna i 1 povodom zatvaranja projekta), realizovano 1 dvodnevno studijsko putovanje na dva jezika, održana spomen izložba Ferencu J. Rajhlu, izrađena 1  trojezična veb stranica, 1  trojezična besplatna aplikacija za mobilni telefon, 15-minutni film o izvođenju radova u Subotici i u Segedinu, održane 2  konferencije za štampu, 1 saopštenje za medije, obezbeđen promo-materil
 • Aktivnosti uređivanja i izdavanja publikacija: izrađeno 10 000 lifleta (sa ponudom tematskih puteva) i 300 kom. knjiga o arhitekturi secesije  u Segedinu, Subotici i Senti, 500 kom. monografije o životu i radu Ferenca J. Rajhla
 • Istraživanje iz oblasti istorije arhitekture: izvršeno istraživanje o zgradama i javnim likovnim ostvarenjima secesije u Segedinu, Subotici i Senti, izrađena foto-dokumentacije i izveštaja o istraživanjima
 • Građevinske investicije: izvršena rekonstrukcija krova Grof palate u Segedinu (942 m2) i rekonstrukcija severne fasade subotičke sinagoge (1000 m2)
 • Projektantske aktivnosti: Izrađena projektno-tehnička dokumentacija  rekonstrukcije krova i ulične fasade palate Šefer u Segedinu
 • Nabavka opreme: Instaliran računar (desktop)