Kratka istorija Sente

Zahvaljujući izuzetnoj geografskoj lokaciji, ovo mesto je naseljeno već od davnina i prometno prelazno mesto je preko reke Tise. Naselje se spominje prvi put u dokumentu iz 1216. godine. U 16. veku dobija status slobodnog kraljevskog grada. Razaranje otomana (turaka), a kasnije ogroman požar je doprineo da grad tek u zadnjim godinama 18. veka se razvija. Pored višespratnih mlinova na obodu naselja, početkom 20. veka jedino su na glavnom trgu dominirale jedno i dvospratne palate. Tek nakon izgradnje drvenog mosta preko reke Tise počinje razvoj naselja u pravcu grada: naselje se brže razvijalo nakon spajanja teritorija pored reke sa istočne i južne strane, a naročito 1889. godine, kada je grad priključen u željezničku mrežu. Zajedno sa ovim stigao je i u društvu secesije evropsko duhovnost kao i društveni i materijalni razvoj.