Senta, Gradska kuća

Ime zgrade Senta, Gradska kuća
Današnji naziv Isto
Grad, adresa Senta, Glavni trg 1
GPS podatci N 45° 55′ 51.91″, E 20° 05′ 22..16
Izgrađena 1913–1914
Stilska obeležja Pozna secesija

Arhitekta

Naručilac

Izvođač radova

Friđes Kovač, arhitekta iz Budimpešte.

Radove je finansiralo gradsko veće Sente.

Antal Seila, preduzimač iz Budimpešte, koji je od 1906. godine imao radionicu u Senti.

Spomenička valorizacija Proglašena je za spomenik kulture od velikog značaja.
Izvorna funkcija objekta promene

Dvospratna gradska kuća je podignuta kao administrativno – trgovačko sedište grada i do danas ima izvornu namenu. Godine 1914. useljava se matičar, poreski ured i dr. Građevina ima tri krila, a dvorište sa četvrte strane zatvara nešto niža, jednospratna zgrada bazara. Danas je tu samoposluga. U centralnom delu nalazi se većnica i druge reprezentativne prostorije gradske administracije. U bočnim krilima smešten je Gradski arhiv, Pošta, Katastar i dr.

Opis zgrade, analiza

Monumentalnost centralne građevine Sente određuje lokacija, veličina, prostorni koncept sa četiri krila i središnim dvorištem kao i ujednačeni ritam spratnih prozora i pilastera koji se protežu visinom dve etaže unoseći proporcije i duh velegrada u ovaj gradić na obali Tise. Dinamika stroge i monotone fasade postignuta je prizemnim nizom zasvedenih izloga, centralnim rizalitom i bočno postavljenim tornjem.  Rizalit sa arkadama u prizemlju, naglašenim pilastrima, stepenasto oblikovanom kupolom i lanternom kao da je zaustavljen u skoku kojim se pokušao odvojiti od teškog masivnog kubusa i preskočiti put koji ga deli od parka. Ovaj moćan prostor, svetao i prozračan, pripada većnici, najvažnijem prostoru Gradske kuće. Poseban akcenat zgradi daje toranj kvadratne osnove, pri vrhu stepenasto oblikovan  i razuđen bogatom igrom pilastera.

Literatura

MZZSK Subotica, Zaštitar I – zbornik zaštite nepokretnih kulturnih dobara, Subotica 2006, 110, 111.

Valkay Zoltán, Zenta építészete, Fórum kiadó, 2007

Mapa Sente >>