A projekt bemutatása

„Századfordulós ékkövek– tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos világában” c. projekt

HUSRB/1203/212/121

DIAMOND

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012 májusában nyújtotta be sikeres pályázatát Szabadka Város Önkormányzatával közösen a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program harmadik pályázati felhívására „Századfordulós ékkövek – tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos világában” címmel.

A projekt célja Szeged, Szabadka és Zenta városok közötti turisztikai és örökségvédelmi együttműködés fejlesztése és a határon átnyúló, közös kulturális, társadalmi, gazdasági kapcsolatok erősítése.

A projekt keretében egyrészt a 2006-ban védett műemlékké nyilvánított, idén 100 esztendős szegedi szecessziós Gróf-palota (Tisza L. krt. 20.) tetőrekonstrukciója valósul meg a fedélszék megerősítésével és a tetőfedés cseréjével, mely az épület állagának megóvása érdekében halaszthatatlan. A projekt részeként Szegeden elkészül továbbá a szintén szecessziós Schäffer-palota (Fekete Sas u. 19-21.) utcai homlokzat- és tetőrekonstrukciós terve is.

Másrészt Szabadkán a világörökségi védettségű Zsinagóga északi homlokzata felújítási munkái valósulnak meg, valamint megrendezésre kerül a Gróf-palota és több híres szabadkai épület tervezőjének, Raichle J. Ferencnek az emlékkiállítása. Az építész életútjáról, munkáiról monográfia is készül.

Annak érdekében, hogy Szeged, Szabadka és Zenta szecessziós épületei, értékei a turisták széles köre számára színvonalasan bemutatásra kerülhessenek, több kommunikációs eszköz igénybevételére is sor kerül. Egy határon átnyúló turisztikai programcsomag összeállítása történik meg, melyben egy szecessziós tematikus útvonalajánlás szerepel a meglátogatásra javasolt épületek megjelölésével. Az épületek főbb jellemzői egy könyvben kerülnek részletesen bemutatásra. A továbbiakban leporellók, weblap, valamint mobiltelefonra letölthető alkalmazás is készül a programcsomag minél szélesebb körű elérhetősége céljából.

A projekt során a turisztikai szakemberek egy konferencián, illetve 2 napos tanulmányút során mélyíthetik el az ismereteiket a turisztikai programcsomagra vonatkozóan.

A projekt összköltsége 344.787 EUR, amelyből az Európai Uniós támogatás 293.068,95 EUR, a Magyar Állam hozzájárulása 17.249,7 EUR, a saját erő 34.468,35 EUR. A Vezető Partner, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése 172.497 EUR, melyből az Európai Uniós támogatás 146.622,45 EUR, a Magyar Állam hozzájárulása 17.249,7 EUR, a saját erő pedig 8.624,85 EUR. A Projekt partner Szabadka Város Önkormányzata költségvetése 172.290 EUR, melyből az Európai Uniós támogatás 146.446,5 EUR, a saját erő 25.843,5 EUR.

A projekt hosszú távon hozzájárul a turisztikai attrakciók, kulturális rendezvények látogatottságának, valamint a turizmusból származó bevételek növeléséhez, illetve multiplikatív hatásának köszönhetően elősegíti a munkahelyteremtést.

További információ:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda
Tel.: +36 62/564-219
www.szegedvaros.hu