Impresum

Naručilac posla:

Mac-Line Hungary Kiállításszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Adresa: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 193.

Programski razvoj:

INFOtec Informatikai és Információtechnikai Kft
Adresa: 6722 Segedin, Gogol u 9. I./1.
Telefon: +36 62 550-748, +36 62 550-749

Održavanje:

Tourinform
Adresa: 6720 Segedin, Trg Dugonics 2.
Telefon: +36-62/488-690, 488-699
E-mail: szeged@tourinform.hu

Odgovorna za sadržaj na veb stranici:

Samouprava grada Segedina
Adresa: 6720 Segedin, Trg Sečenji 10.
www.szegedvaros.hu

Tekstove navedene u predlozima turističkih trasa secesije sastavili su: Dr Atila Tot i Gordana Prćić Vujnović. Tekstovi su zaštićeni autorskim pravom.

Fotografiju naslovne stranice, kao i ostale fotografije koje su objavljene u predlozima tematskih trasa  načinio je profesionalni fotograf Bela Duša. Fotografije su zaštićene autorskim pravom. Kopiranje ili bilo koja upotreba fotografija u druge svrhe, nije dozvoljena bez saglasnosti autora.