Predlog turističke trase secsije na Paliću
Rute
Mađarska-Srbija IPA prekogranični program >> http://www.hu-srb-ipa.com